GALERIA

• Jubileusz 80. urodzin Profesora Janusza Orkisza









• Bal Lądowca 2015






• Dzień Otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej 2015





• Konferencja „Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie"




• V Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER 2015




• Konferencja Naukowo-Techniczna KS2015 Konstrukcje Sprężone



• Konferencja Dzień BIM




• Dzień Lądowca i Happening Rowerowy




• Główne obchody 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej





• Konferencja Creative Construction 2015






• Konferencja MATBUD 2015








Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
www.wil.pk.edu.pl
ul. Warszawska 24   |   31-155 Kraków   |   wil@pk.edu.pl

AKTUALNOŚCIJUBILEUSZWYDARZENIAKONFERENCJEGALERIAPATRONI I PARTNERZY